mali-hizmetler

Mali Hizmetler

Vergi Muhasebesi

Günümüz iş ve vergi ortamı gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl almakta, şeffaflık talebi artmakta, vergi bölümlerinden daha etkin çalışmaları beklenmekte ve yüksek nitelikli eleman bulunması zorlaşmaktadır. Deneyimlerimize göre, vergi muhasebesi bir şirketin en karmaşık alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Değişen vergi mevzuatı ve ekonomik koşullar vergi bilançolarının hazırlanmasını her zamankinden daha zor kılmaktadır. Bu alanda sunduğumuz çözüm önerilerimizden faydalanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yönetim Muhasebesi

Yönetim kararları için gerekli sayısal verileri toplayan, bunları işleyerek yöneticilerin kolaylıkla yararlanabilecekleri bir şekle dönüştürebilen ve sonuçları gerek dönemsel olarak, gerekse ihtiyaç duyulan diğer zamanlarda ilgili yöneticilere sunan sistematik bir bilgi sağlama düzeninin alt yapısının kurulması ve denetlenmesini sağlıyoruz.

Maliyet Muhasebesi Sistemi Kurulması

Alanında uzman Çözüm Ortaklarımız ile İşletmelerin faaliyet konularına özel Muhasebe sistemleri kurmak; Üretim, Alım satım ve hizmet işletmelerine profesyonel çözümler. Alım satım işletmelerinde ürün bazlı stok takip sistemi Üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, dönemler itibari stok, maliyet ve karlılık tablolarının düzenlenmesi. Hizmet işletmelerinde birimler ve dönemler itibari ile gider tablolarının düzenlenmesi gibi imkanlar sunulmaktadır.

Bordalama

İnsan kaynaklarına ait sözleşmelerin düzenlenmesi, özlük dosyalarının derlenmesi, doğru verilerin tutularak bordrolarının hazırlanması, kamu teşvikleri gibi avantajlardan faydalanabilmek, sigortaların takibi gibi rutinler, birçok şirket için ağır bir iş ve maliyet yüküdür. Bu işlemlerin uzman personel tarafından yürütülmesi, operasyon maliyetlerinin düşürülmesi ve ilgili yasal süreçlerin takibi bu hizmetin dış kaynaklardan sağlanması ile mümkündür. Bu noktada insan kaynağı işletmelerinizi bize bırakıp asıl işinize odaklanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.