hukuk-hizmetleri

Hukuk Hizmetleri

Özel yaşantınızda ve iş hayatınızda hukuksal sorunlar ile karşılaşmamak maalesef kaçınılmazdır.
Uyuşmazlıkların çözümünde mahkemeye başvurulması bir yöntem olmakla beraber, çoğu zaman mahkeme aşamasına gelinmeden önce de mevcut hukuki durum ve olanaklar değerlendirilerek istenilen sonuca da ulaşılabilinir.
Bu durumlarla karşılaştığınızda ihtiyacınız olan mevzuda alanında uzman bir avukat seçmek çok önemlidir.
Çözüm ortaklarımız ile sizlere sunduğumuz hizmetler doğrultusunda gerek mahkeme öncesi danışmanlık görevini gerekse mahkeme esnasındaki temsilcilik görevini sizler adına üstlenilmesini sağlamaktayız.

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İş Hukuku Kaynaklı Uyuşmazlıkların Müzakere ,Anlaşma Ve Dava Yoluyla Çözümü, İşveren İşçi İlişkisinden Kaynaklı Alacak Ve Tazminat Davaları, İşten Çıkarılma,Fesih Ve İşe İade Davaları,Hizmet Tespiti Ve İşçi Alacakları,İşçi-İşveren Arasındaki Hizmet İlişkisi Kapsamında İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresi, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Alınması Gereken Yasal Önlemler Konusunda Danışmanlık
 • Miras Hukuku: Şirket Ortaklık Yapısında Arzu Edilmeyen Değişikliklerin Önlenmesi, Kurumsal Şirket Yapısı Ve Ortaklığın Planlanması, Vasiyetname, Miras Ve Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hazırlanması, Miras Taksim Sözleşmesi, Vasiyetnamenin İptali Davaları, Tenkis Davaları, Veraset, Mirasın Reddi Ve Mirasın Reddinin İptali Davaları, Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Aile Hukuku: Boşanma ,Evlat Edinme Vb. Ailevi Durumlarda Şirketinizin Hukuki Yapısının Korunması,Evlilik Öncesi Eşlere Uygulanacak Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hazırlanması,Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma Davalarının Takibi,Boşanma Davalarında,Maddi Ve Manevi Tazminat İle Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi,Vesayet, Kayyım, Yasal Danışmanlık Konularında Hukuki Destek
 • İcra Hukuku: Alacakların Doğrudan Ve Hızlı Yollarla Tahsili, Her Türlü İcra Takibi Hazırlanması Ve Takibi,Haciz İşlemleri,Karşılıksız Çek Davalarının Açılması Ve Takibi,İflas Hukuku İşlemleri,İflasın Ertelenmesi Davalarının Hazırlanması Ve Takibi,Menfi Tespit Ve İstirdat Davalarının Hazırlanması Ve Takibi,Yedieminliği Suistimal Davalarının Açılması,Borca Ve Takibe İtiraz İşlemlerinin Yapılması,İtirazın Kaldırılması Davalarının Hazırlanması Ve Takibi
 • Ticaret Hukuku: Ticari Şirketler İçin Sürekli Hukuk Danışmanlığı, Uluslararası Ticaret Hukuku, Birleşmeler Ve Devralmalar, Şahıs Ve Sermaye Şirketleri,Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması, Şirket Tasfiye İşlemleri
 • Arabuluculuk: Hukuki İhtilaflarınızın Yüksek Dava Harç Ve Masraflarını Ödenmeden Çözümlenmesi, Tarafların Birbirleri İle İletişim Kurmaları Ve Bu İletişimin Pekiştirilmesi Suretiyle, Birbirlerine Ait Menfaatleri Ve Ortak Yönleri Daha İyi Anlamaları Ve Somut Duruma Göre İşlerlik Kazanabilecek Değişik Çözüm Seçeneklerini Genel Bir Çerçevede Üretip, Değerlendirmesi Hizmeti
 • Kira Hukuku: Tahliye Davaları, Ecr-İ Misil Davaları, İmarla İlgili Uyuşmazlıklar, Taşınmaz Malikleri Ve Kiracıların Yaşadığı Problemlere İlişkin Çözümlemeler, Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması, Tahliye Taahhütnamesi, Hasılat Kirası, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti İşlemlerini Düzenlemek
 • Gayrimenkul Hukuku: Tapu İptal Ve Tescil Davaları , Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Ortaklığın Giderilmesi Kamulaştırma Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku: Trafik Kazalarından, Sözleşmelerden,Haksız Fiillerden, Hakaret, İftira Ve Ceza Hukukuna Da Konu Olabilecek Durumlardan Kaynaklanan Ve Resmi Kurumlara Açılacak Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi
 • Vergi Hukuku: Vergi, Gümrük Ve Mali Hukuk İle İlgili İhtilaflar, Mükellefiyet Ve Sorumluluk İle İlgili Özel Sözleşmelerin Düzenlenmesi, Vergide İstisnalar, Muafiyetlikler Ve İndirimlerden Yaralanma
 • Ceza Hukuku: Mali Suçlar,Trafik Suçları,Kıymetli Evrak Suçları,Bilişim Suçları,Tıp-Ceza Hukuku Kaynaklı İhtilaflar,İş Kazalarından Doğan Suçlar,İcra Ve İflas Hukukundan Doğan Suçlar,Fikri Ve Sinai Haklardan Doğan Suçlar,TCK,CMK Ve İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Ceza Hukuku İhtilaflarının Çözümü
 • Fikri ve Sinai Haklar, Marka ve Patent Hukuku: Telif, Marka, Tasarım, Patent Hakları Ve Alan Adı İhlallerinden Doğan Davaların Hazırlanması, Takibi, Ulusal Ve Uluslararası Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, İnternet Alan Adı Tescil Başvuruları, İtirazları Ve Takibi, Endüstriyel Tasarım,Rekabetin Korunması Ve Haksız Rekabet,Markaya Tecavüzün Önlenmesi, ,Marka İptal, Hükümsüzlük Davaları,Tazminat Davaları,Patent Ve Faydalı Modelin İptali,Hükümsüzlük Ve Tazminat Davaları
 • Ulaşım Hukuku: İmtiyazlar,Nakliye Ve Lojistik,Toplu Ulaşım Ve Taşımacılık,Ulaşım Altyapısı Ve Kamu Özel, Ortaklıkları,Ulaşım Düzenlemeleri,Ulaşım Sektöründeki Hukuki İhtilaflar
 • Sigorta Hukuku: Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi,Sigortacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Kanunun Sigorta Şirketleri Ve Acenteleri İçin Aradığı Gerekli Hukuki Yapının Tesisinin Sağlanması, Bu Alandaki Hukuki Başvurular Ve Bunlardan Kaynaklanacak Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi,Sigortacılık Alanına İlişkin İdari Denetimlerde Gerekli Hukuki Desteğin Sağlanması,Sigortacılık Alanına İlişkin İdari Kurumların Uyguladıkları İşlemlere Yönelik Gerekli Hukuki Başvuruların Yapılması Ve Dava Takibi
 • Sözleşme ve İstisnai Sözleşme Hukuku: Sözleşmeler Hukuku Çerçevesinde, Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Konu Hakkında Hukuki Görüş Bildirilmesi,Mal Alımı Sözleşmeleri, Acenta Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri,Danışmanlık Ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Rekabet Hukuku: Türk Rekabet Kurumu’na Birleşmeler İle İlgili Bildirimlerde Bulunmak,Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Hakkında Rekabet Kurumuna Şikayette Bulunmak,Türk Mahkemeleri Huzurunda Rekabet Davalarında Müvekkil Şirketleri Temsil Etmek,Rekabet İhlallerini Şikayet Ve Takip Etmek,Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Rekabet Konuları Üzerinde Görüş Bildirmek,Rekabet/Hakim Durum Düzenlemeleri, Kuralları Ve Politikalarına İlişkin Müvekkilleri Yönlendirmek