insan-kaynaklari

İnsan Kaynakları

SEÇME YERLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Profesyonel seçme yerleştirme

Bir kurumun en önemli başarısı entellektüel sermaye yani insan gücüdür. Bu sebeple bir kurumun en doğru adaylarının en iyi şekilde en doğru yerlere yerleştirilmesi kurumlar için büyük önem taşır.

NASIL YARDIMCI OLURUZ?

SECOND İnsan Kaynakları olarak profesyonel ekibimiz ve alanında uzman çözüm ortaklarımız ile, pozisyona uygun olarak ve ‘psikoteknik’ testleri kullanarak, en iyi adayı etkili ve hızlı bir şekilde size sunarız. Adayları hem pozisyonun beklentilerine hem de kurum kültürüne uygunluk açısından değerlendirerek çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlik içerisinde kurumun hassasiyetlerini gözeterek yürütürüz.

Çözüm ortaklarımız ile birlikte öncelikle Kurumsal ve Sektörel Analiz yaparak beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı tespit eder seçme ve yerleştirme sürecine başlarız. "Pozisyon Profil Formu" ile pozisyonu tanımlayarak sizinle netleştiririz. Güncel Aday Veritabanımız, adayların araştırma sürecini işe alım ilanlarını ve ulusal kariyer portallarını kullanarak başlatır. Daha sonra uygun adaylarla görüşme yapıp adayların bilgi düzeylerini, yetkinliklerini ve davranışlarını detaylı bir şekilde analiz edebilmek için Psikoteknik Testler (yetkinlik analizleri, kişilik, duygusal zeka testleri gibi) ve mesleki sınavlara tabi tutarız.

Kuruma ve pozisyona en uygun olan adayları, mülakat raporu ile sınav ve referans araştırma sonuçlarını da içeren Aday “Değerlendirme Raporu” nu müşterimize raporlarız. Müşterimizin uygun bulduğu adayların görüşmelerini organize ederiz.

Müşterimizin çalışmak istediği adayın işe yerleştirilmesinden sonra, hem iş ortağımızla hem de adayla iletişim halinde kalmaya ve iki tarafın da memnuniyetini takip etmeye çalışırız. Müşterimizin ya da adayın iki aylık verilen deneme süresinin bitiminde müşterimize yeni bir aday yerleştirme ya da bulmayı garanti ederiz.

Yönetici Seçme Yerleştirme

Şirketler için en uygun yöneticiyi bulmak fazlası ile önemli ve zor bir süreçtir. Değerlendirme sürecinde bulunan adaylar pozisyonun gerektirmiş olduğu organizasyonun kültürüne, donanımlara sahip ve işin özelliklerine uygun olmalıdır.

NASIL YARDIMCI OLURUZ?

SECOND İnsan Kaynakları üst düzey pozisyonlarda titiz bir çalışma yöntemi benimser. İlk olarak müşterimizi ziyaret eder pozisyonun yetkinliklerini, stratejik hedeflerini, organizasyon içinde bulunduğu yerini, yan haklar ve ücreti ile müşteri beklentilerini analiz ederiz.

Second Üst düzey yönetici seçme ve yerleştirmede Headhunting yöntemi kullanır. Adayların araştırmasında, hem firma hem aday açısından gizliliğin büyük önem taşıdığı için bu süreci çözüm ortaklarımız ile titizlikle yürütürüz. Gizlilik çerçevesinde yönettiğimiz üst ve orta düzey yönetici değerlendirme ve yerleştirme projeleri, işe alım testleri, modern mülakat sistemleri ve kapsamlı referans kontrollerinden oluşmaktadır.

Belirlediğimiz en uygun adayları liste haline getirerek müşterimize sunarız. Müşterimiz ile beraber mülakat yapılacak adayları belirleyerek görüşmeleri organize ederiz. Üst düzey adayının belirlenmesinin ardından işe alım sürecini başlatır ve adayın işbaşı yapmasına kadar olan süreci takip ederiz.

SECOND İnsan Kaynakları çözüm ortakları ile birlikte işverenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan aday CV'lerini sunar, yalnızca alanında profesyonel ve en uygun adayları seçerek işverenlerin vaktinden tasarruf etmesini sağlar. Sizi her daim ileri taşıyacak liderler ile buluşturarak yerleştirdiğimiz her pozisyon için bir süre istihdam garantisi veririz.

Toplu işe alım

Özellikle yeni açılan hastane, otel, çağrı merkezi, satış birimleri ve mağaza için benzer veya aynı pozisyona kısa sürede, çok sayıda personel istihdamına ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda maliyetlerinizi artırmak ve işe alım ekibini büyütmek yerine; güçlü aday veritabanına sahip, sektörünüzü bilen, tecrübeli danışmanlık firmaları ile çalışmak daha doğru bir tercihtir. Bu sebeple hem zaman tasarrufu hem de maliyeti düşürmüş olursunuz.

NASIL YARDIMCI OLURUZ?

SECOND İnsan Kaynakları müşterilerine, toplu işe alımlarda sektörü bilen ve deneyimli uzman çözüm ortakları ile birlikte sizlere hizmet sunar.

Toplu işe alımlarınızı planlayarak, objektif bir değerlendirmeyle aranan kriterlere, en uygun personellere, çözüm ortaklarımız ile ulaşırız. Firmanıza özel ihtiyaçlar doğrultusunda size uygun seçim tekniği kullanılır. Böylece sizi rakiplerinizden üstün kılarak, en etkin ekibi kurmanıza yardımcı oluruz.

Gerçekleştirmiş olduğumuz projeler özellikle yeni açılacak Hastanelerin “Banko Görevlileri ve Sağlık Kadroları”, Bankaların “Çağrı Merkezi ve Telefon Bankacılığı” ile, Sigorta şirketlerinin “Sigorta Danışmanları”, İlaç firmalarının “Mümessil” işe alım projeleri, Perakende sektöründe “Satış Ekipleri” gibi toplu işe alımlarında vermiş olduğumuz öne çıkan örneklerdendir.

İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

İnsan Kaynakları birimlerinizi en iyi uygulamalar ve sektörel kıyaslamaları ve dikkate alarak, objektif ve bağımsız açıdan değerlendirmeyi sağlar. İnsan Kaynaklarının yapmış olduğu denetim ile hem kurumunuzu yasal mevzuata uyumlu tutarak cezai yaptırımlardan korumuş olursunuz hem de değişen iş dünyasına kurumunuzu adapte etmiş olursunuz.

NASIL YARDIMCI OLURUZ?

Second İnsan Kaynakları olarak, çözüm ortaklarımız ile birlikte İK denetimini, objektif ve tarafsız bir gözle yaparak ‘İnsan Kaynakları Denetim Raporu’ oluştururuz. Daha sonra en iyi uygulamalar ile kurumunuzu karşılaştırıp değerlendirerek Sektörel Kıyaslama Raporu'nu hazırlar ve size sunarız.

İK Denetim Raporunda başlıca konu başlıklarımız:
 • Performans Yönetimi
 • İş Değerleme & Ücret Bantları
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
 • Seçme & Yerleştirme
 • Organizasyon Yapısı ve Organizasyon Kültürü
 • İşgücü ve İnsan Kaynağı Planlaması
 • Personel Çıkış Mülakatları & Formları
 • İk Politikaları & Yönetmelikleri
 • İnsan Kaynakları İdari Formlar
 • Ücretlendirme & Yan Haklar
 • Bordrolama & Yasal Raporlar
 • İş Tanımları
 • Eğitim & Gelişim Yönetimi
 • İnsan Kaynakları İdari Formlar

KURUM KÜLTÜRÜ

Kurum kültürü nedir sorusuna cevap verecek olursak: Kurum Kültürü, uzun vadeli olarak başarı hedefleyen her kurumun istikrarlı bir şekilde büyümesine etki eden organizasyonun genel bir halidir. Kurum kültürü, kendi kendine oluşan bir olgu olmaktan çok kontrol edilebilen, ölçülen ve alınan aksiyonlar sonucunda gelişen bir olgudur. Çalışanlar üzerindeki yaptığı etkisi yadsınamaz bir gerçek olup büyümeyi hedef olarak benimseyen bir organizasyonda profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Kültür; Organizasyon yapısı, liderlik ve süreçler ile yayılarak, zaman içerisinde şirketin performansını ve kişilerin davranışlarını etkilemektedir. Vaka çalışmaları ve araştırmalar yüksek performans sağlayan kurum kültürünün şirketin finansal performansını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır.

NASIL YARDIMCI OLURUZ?

Second olarak kurumsal kültürün değerlendirilmesi, hedeflerine ve kurum stratejisine göre uygulanması ve belirlenmesi alanlarında hizmet vermekteyiz.

Bu alanda müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır.

 • Kurum Kültürü Değişiminin sağlanabilmesi adına gerekli yol haritası ve aksiyon planı hazırlanması.
 • İhtiyaçların belirlenmesi – kurumun mevcut özelliklerinin, iş stratejilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için iyileştirme noktalarının tespit edilmesi

Yetkinlik modelleme

Yetkinlik Nedir?

Yetkinlik “Bireyin başarısı, şirketin başarısı ve gösterilen yüksek performans açısından ölçülebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir davranış biçimleri şeklinde tanımlanır.

Yetkinliklerin belirlenme sürecinde, Yüksek performans gösteren bir işte kişilerin sergilediği davranışlarının analiz edilmesi farklı yöntemler ile saptanabilir. Yüksek performanslı çalışanlar ile yapılan görüşmeler, üst yönetim/çalışanlar ile yapılan fokus grup çalışmaları bu yöntemler arasında yer almaktadır.

Yetkinlik Değerlendirme Kullanım Alanları:
 • Performans Yönetimi,
 • Kariyer & Yedekleme Planlaması,
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyacının Belirlenmesi.
 • Personel ve Yönetici Seçme,
 • Kurumiçi Yetenek Haritaları Oluşturma,
 • Yetenek Yönetimi,
 • NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  Second İnsan Kaynakları olarak profesyonel danışman kadromuz ile çözüm ortaklarımızın var olan yetkinliklerini test ve analizlerle ortaya çıkartarak Kurum İçi Yetkinlik Haritalarınızı oluştururuz. Odak nokta, pozisyonun gerektirmiş olduğu davranış göstergelerinin belirlenerek modelin bunun üzerine kurgulanmasıdır. Böylece performans kriterleri somut ölçülebilir davranışlar olarak değerlendirilebilir ve tanımlanabilir.

  Stratejik hedeflerinize uygun olarak kurumunuzu çok daha ileriye taşıyacak ihtiyaç duyduğunuz yetkinlikleri belirleyerek bunları görevler ve pozisyonlar ile ilişkilendiririz. Yapılan proje sonunda firmaya çıktı olarak yetkinlik matrisi, yetkinlik sözlüğü hazırlanmaktadır. Yeni yetkinliklerin çalışanlarınıza kazandırılmasında yardımcı olacak birebir koçluk uygulamalarıyla da yanınızda oluruz.

  Yetkinlik Modelleme Projesi Adımları
  • 1. Aşama: Proje Planı oluştururuz. Üst yönetim ve kurumun insan kaynakları uzmanları ile birlikte ana yetkinlik çatılarına karar veririz.
  • 2. Aşama: Her farklı pozisyon için performansı yüksek yöneticilerden ve kişilerden oluşan gruplar oluşturarak focus grup çalışmaları yapılır.
  • 3. Aşama: Edinilen veriler ile yetkinlik modeli oluşturulur.
  • 4. Aşama: Model, üst yönetimle paylaşılır ve yapılacak olan anket ile model doğrulanır.
  • 5. Aşama: Yetkinlik sözlüğü ve yetkinlik matrisi hazırlanarak kuruma sunulur.

  DEĞİŞİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRENME

  Değişen politik ve ekonomik çevre, firmaları iş modellerini değerlendirmeye yöneltmektedir. Şirket evlilikleri ve birleşmeleri devam etmekte, yeniden yapılanma faaliyetleri başlamakta, bütçeler daralmakta ve yeni iş modelleri oluşmaktadır. Çalışanlardan daha fazla iş yapmaları organizasyonel ve bireysel performanslarını artırmaları beklenmektedir.

  Değişim liderliği, çalışanları organizasyonların hedefledikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktadır. Etkin değişim liderliği, operasyonel ve stratejik gerçeklerle uyumu koruyarak, çalışanların davranış ve inançlarını kar odaklı olacak bir şekilde değiştirecek süreçler geliştirerek, kurumun süreklilik göstermesine ve değişimine katkıda bulunmaktadır.

  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  SECOND, bilgi toplayarak değerlendirmedeki başarısı ispatlanmış metot ve yaklaşımıyla, kurumun değişime ne kadar hazır olduğunun değerlendirilmesi ve teşhis edilmesine yardımcı olmaktadır.

  Analizler ve değerlendirmeler çalışanlara organizasyon yapısı hakkında sahip oldukları görüşlerini belirtme ve yüksek verimlilik açısından neyin ne kadar gerekli olduğunu düşündüklerini paylaşma fırsatı da vermektedir.

  Değişim liderliği uygulamalarımız aşağıdaki ana hizmet alanlarında destek sağlamaktadır:
  • Kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulamaları
  • Şirket satın alım ve evlilikleri
  • İnsan kaynakları ve iş gücü değişimi
  • Stratejik değişim
  • Örgütsel değişim ve öğrenme

  İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİ VE PROSEDÜRLERİ

  Etkili İnsan Kaynakları prosedürleri ve politikası önemi özellikle günümüz değişken ve zorlu iş dünyasında her gün daha da artmaktadır. Gerek çalışanları gerekse de kurumları güvence altına alan yönetmelik ve prosedürlerin bulunması, kurumlar için artık zorunluluk olmuştur.

  Kurum içi Çalışan El Kitabı’nda çalışma şartlarından, izin kullanımı ve çalışma sürelerine; ücret ve yan haklar konularından, performans ölçüm sistemlerine; iş güvenliği ve işyeri sağlık konularından, çalışma koşullarına; disiplin konuları ve iş akdinin feshine kadar pek çok konu bulunmaktadır.

  Kapsamlı bir Çalışan El Kitabı’nın kuruma sağlayacağı faydalar şöyle sıralanabilir:
  • Tüm çalışanların adil ve tutarlı şekilde yönetilmesini sağlar,
  • Kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır,,
  • Yasal mevzuata uygun kurallar ve işleyişle kurumu güvence altına alır.
  • Güven duygusuyla beraber kurum içerisinde işbirliği ortamı yaratır,
  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  Second İnsan Kaynakları olarak çözüm ortaklarımız ile birlikte gerek Kurumsal İnsan Kaynakları gerekse de İş Hukuku konularında profesyonel danışman kadromuz ile, kurumunuza özel İnsan Kaynakları prosedürlerini, stratejik hedeflerinizi, Çalışan El Kitaplarını ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak sektörde ki en iyi uygulamaları da paylaşarak oluştururuz. Ayrıca var olan İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Prosedürlerinizi de güncelleyerek revize ederiz. İK prosedürleri ve politikaları değişiklikleri akabinde ve öncesinde çalışanlarınıza, ekiplerinize ve yöneticilerinize koçluk vererek profesyonel eğitimlerimiz ile çalışanlarınızın değişim sürecine uyumlarını kolaylaştırırız.

  KURUMSAL ANKET ÇALIŞMALARI

  Günümüz şirketleri, hizmet ve ürünleriyle piyasada rekabet ediyor. Sahip oldukları yönetici ve çalışanlarının başarısı ve bilgi birikimiyle rekabet halindeler. Bu durum şirket içerisinde çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılığı tıpkı müşteri memnuniyeti gibi periyodik ve sistematik olarak ölçmeyi, sonuçları dikkatli bir şekilde analiz etmeyi, gerekirse iyileştirmeler yapmayı zorunluluk haline getiriyor. Tarafsız bir göz ile sistematik yaklaşımla uygulandığından, ankete katılanların veri gizliliğinin korunması ve dürüst cevapların alınabilmesi gibi sebeplerle anket çalışmaları günümüzde danışmanlık firmaları aracılığıyla yürütülmektedir.

  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  SECOND İnsan Kaynakları olarak şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda size özel çözümler oluşturmak için sıradan anketler yerine içinde bulunduğunuz sektöre özgü, şirketinize özel olarak tasarlanmış anketler sunarız. İhtiyaca yönelik olarak anket yönetiminde yüz yüze toplantılar, online anketler, telefon görüşmeleri, focus grup toplantıları metotlarını uygulayarak verileri toplayarak ve istatistiksel metotlar ile analiz ederiz. Daha sonra anket sonucu ve mevcut durumu içeren Anket Değerlendirme Raporunu hazırlarız. Anket sonrası ortaya çıkan sonuca göre çalışanlarınıza eğitimler verebilir, çalıştay (workshoplar) düzenleyebilir, bireysel ve takım koçluğu hizmeti veririz.

  Uygulamakta olduğumuz başlıca anket çalışmalarımız aşağıda yer almaktadır.
  • Kişilik Envanteri Anketi
  • Personel Çıkış Görüşmesi Anketi
  • Çalışan Bağlılık ve Memnuniyet Anketi
  • Yetkinlik Değerlendirme ve Ölçme Anketi

  PERFORMANS YÖNETİMİ

  İnsan kaynakları stratejileri ile iş stratejilerini uyumlu bir hale getirmek üzere, firmanın performansı üzerinde daha etkili olabilecek çalışanlar ile ilgili konulara odaklanmaktadır.

  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  Performans Yönetimi, Çalışanların kritik yetkinlik setlerini ortaya koymak ve geliştirilmesi ile elde tutulmasını sağlamak üzere entegre süreçlerin, uygulamaların ve programların ortaya konulmasını içermektedir.

  Performans Yönetimi süreci, herhangi bir görev, yetkinlik modelinin oluşturulması, iş ailesi veya organizasyon için performansı ortalama performanstan ayıran bilgi, yetenek, beceri ve kişisel özellikleri kapsayan davranışsal modellerinin geliştirilmesini süreci ile başlamaktadır. Vermiş olduğumuz bu hizmetimizin odak noktası, çalışanlara geribildirim sağlanması, performans beklentilerinin oluşturulması, bu beklentilere ulaşılabilmesi için performans sonuçlarının ortaya konulması ve gözden geçirilmesini içermektedir.

  ÜCRET YÖNETİMİ

  Ücret Yönetimi, yan haklar, maaş ve ikramiyeleri içermemektedir. Yanı sıra çalışanın iş esnasında davranış şekli, özel/iş hayat dengesi, kurumsal kültür ile profesyonel ve kişisel gelişim fırsatlarını da içeren çalışma deneyiminin tüm manevi ve maddi öğeleri bu kapsam ile değerlendirilmeli; kurum içerisinde adil olduğu kadar pazarda da rekabetçi bir ödüllendirme ve ücretlendirme modeli tasarlanmalıdır.

  Ödüllendirme ve yan haklar stratejisi kuruma değer katan kritik çalışan gruplarının, çalışanları motive eden faktörlerin ve çalışan davranışlarının iş sonuçları üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılması ile mümkün olabilmektedir.

  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  SECOND İnsan Kaynakları olarak periyodik olarak sektörel ve bölgesel Ücret Anketleri yaparız. Profesyonel danışman kadromuz ile stratejik hedeflerinize ulaşmanızı sağlayarak firmanıza özgü ücret politikalarını oluşturmanıza yardımcı oluruz. Mevcut işleri birbirleri ile karşılaştıran İş Değerleme Şablonlarını çıkartarak işe başlarız.

  Her bir “iş” için ihtiyaç duyulan, tecrübe, yetkinlikler, sorumluluk ve görev analizleri yapılarak İş Tanımlarını oluşturmanıza yardımcı oluruz. Ortaya çıkan analiz sonucunu Ücret Araştırmalarımızda yer alan güncel verilerle kıyaslar ve sektördeki yerinizi saptayıp her bir iş ailesi için piyasaya göre yer aldığınız ücret bantlarını çıkartırız.

  Şirket karlılığı ve nakit girdisini pozitif olarak etkileyen Performansa Dayalı Ücret Sistemlerini uygulamaya almak istediğinizde, sektörde bulunan en iyi uygulamaları firmanızın ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturmanıza yardımcı oluruz.

  YETENEK YÖNETİMİ

  İş dünyasında hızlı değişimler yetenekli iş gücüne olan ihtiyacı artırmakta ve bu tür iş gücünü bulmak her gün daha da zorlaşmaktadır. Bu sebeple geleneksel işe alım ve elde tutma stratejileri artık başarılı olmamaktadır.

  Yetenek, hem şirketlerin başarısı için hem de fonksiyonel takımları (bilgi teknolojileri,finans, satış, vb.) ve insan kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticiler için önemli bir odak nokta haline gelmiştir. Müşterilerimizin fonksiyonel ve iş stratejilerinin, yetenek program ve stratejileri tarafından desteklenmesi, yetenekli işgücü pazarındaki arz noksanlığı sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde performansı yüksek bir kurum olabilmenin yolu, yetenekli iş gücünü çekebilmek ve elde tutabilmektir.

  Yetenekli iş gücü aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • İş dünyasında, yeteneklerini en iyi şekilde kullanıp geliştirebileceği yerlerde çalışmayı tercih etmektedir.
  • Belirsizlik zamanlarında farklı konularda çalışabilme ve bu ortamlardan daha güçlü çıkabilmektedir.
  • Sadece piyasayı tahmin ederek değil aynı zamanda oluşturarak yenilik yaratabilmektedir.
  • Eğitim ve koçluk olanaklarının olduğu, ilişki ağını genişletebileceği ve tecrübe paylaşımına açık bir iş ortamında çalışmayı tercih etmektedir.
  NASIL YARDIMCI OLURUZ?

  Kurumların iyi bir yetenek yönetimi programına ihtiyaçları bulunmaktadır. Second, kritik yeteneklerin geliştirilmesi, yetenek yönetimine yaklaşımını; organizasyonda doğru pozisyonda yer alması, program entegre süreç, ve altyapı gereksinimleri şeklinde tanımlamaktadır.

  Yetenek yönetimi profesyonel danışmanlarımız, ilk olarak şirketlerin yetenek ihtiyaçlarını değerlendirmelerine, bunları şirketin iş hedefleri ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.

  Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:
  • Kritik iş gücünün belirlenmesi
  • Takdir ve ödüllendirme
  • Yetenek yönetimi vizyonunun belirlenmesi
  • Yetenek yönetimi uygulama yol haritasının geliştirilmesi